“Пътеките на Цветан Колев”

Автори: Цветан Колев

Картините на Цветан Колев са подредени по стените на галерия “Контраст” на ул. “Цар Самуил” 49 в София. Кой е Цветан Колев?

            Художник на Балкана или по-скоро на пред Балкана с неговите гъвкави силуети на редуващите се един зад друг извивки на хълмовете.

            Художник на неразмагьосания свят, който децата са попивали, слушайки приказките на своите баби, седнали уютно в скутовете им.

            Художник на притчите, които съществуват само сред тези, които са запазили детския спомен за света, в който е съществувало доброто и злото, ангелите, които те пазят и добрият Бог, който е бдял над тебе и не ти е позволявал да се чувстваш самотен.

            В този негов свят земята още се оре с рало, по хълмовете или в пазвите им сред селата се очертава църковното кубе с кръста, скорците са добре дошли на домашната трапеза, човекът още се интересува от познанието, затова и плодът на греха – ябълката е на трапезата и от неговите „прозорчетата“, при открехването им те гледа благосклонно всевиждащото око на Добрия Бог.

           Цветан ни приканва да влезем в този свят, който все още не е загубен и е около нас, стига да имаш очи да го видиш. Затова навсякъде криволичи като лабиринт Пътят – този, който те примамва да тръгнеш по необятните пътеки на природата, да станеш част от нея – тази, която е далеч от анемичните ни представи за света и живота, родени от ежедневния контакт с градската цивилизация. Един свят, изпълнен с радост и надежда, от който така всички се нуждаем днес.

            Пътеките на Цветан Колев са тези, по които ходи и твори само този, който не е забравил, че ние сме една малка прашинка от природата, затова той ги открива и в тъмата на звездното небе и в сиянието на зазоряването. Това е една наративна и сетивна живопис, която ни напомня за дребните неща в живота, които го правят красив и тайнствен.