Настъпва последната форма

Автор Eнио Калабрия
Категория Живопис
Идент. номер 0782
Размер 56 x 38,5 см
Материали пастел, хартия

Цена 5500 лв.
Кратко описание 2009

Заявка

Произведения от автора