Прелита самолет

40_360x300_crop_d7cf53edd1

Продадена

Автор Eнио Калабрия
Категория Графика
Идент. номер 0810
Размер 
100 x 70 см
Материали сериграфия Авторски отпечатък
Цена 0 лв.
Кратко описание 2004

Заявка

Произведения от автора