Работникът се освобождава

Автор Eнио Калабрия
Категория Графика
Идент. номер 0814
Размер 50 x 35 см
Материали сериграфия (I/XX )
Цена 500 лв.
Кратко описание 2006

Заявка

Произведения от автора