Ангел Гешев „Мистерията на знака“

Автори: Ангел Гешев

            Израснал и се учил в компанията на пловдивската бохема, впоследствие близък приятел и колега с Георги Божилов – Слона, брат му Янко – Слона, Димитър Киров – Де Киро, Бояджияна, Васил Стоев, Николай Кучков…, както и в Московската Суриковска Академия за изкуство, и в Китай с неговата хилядолетна култура, тази която би могла да те обсеби и погълне безвъзвратно, Ангел Гешев ни предлага своята изложба „Мистерията на знака“ в Галерия „Контраст“. Тя е плод на 30-годишното му „присъствие-отсъствие“ в града на пловдивската бохема, Москва и Китай и е своеобразна провокация със своята тематична насоченост.

            „Мистерията на знака“ е провокация и към Интернет поколението. Тя ни връща към изконната свещеност на буквите като знак, на пластичната реабилитация на знаковостта срещу еднолинейния прочит на буквите и думите. Възприемайки буквите като основен градивен елемент на Битието, т.е. като инструмент на Сътворението, той натрупва като в палимпсестите различни слоеве от азбучните системи на народите, вкарвайки ги в основния прочит на човешката писменост, запечатала паметта на света.

            Както е известно от „Книгата на Енох“, позната още като „Книга на небесния дворец“, възнасящият се на Небето Енох, превърнат в ангела Метатрон, получава от Бога короната с изписаните с пламтящо, огнено червено мастило, букви, с които са създадени Небето и Земята. На тази история са посветени част от картините на Ангел Гешев в цикъла „Рунни знаци“, „Огън-вода“, „Изток –Запад“.

            Тръгвайки още от еврейския език, който се онагледява чрез символиката на сакралното число и идеалната мярка – 22 (толкова са поколенията от Адам до Яков, старозаветните книги, буквите в еврейската азбука), Ангел Гешев прехвърля креативната сила на тази азбука върху гръцките и славянските букви, преосмисляйки ги чрез християнската доктрина „Аз съм Алфата и Омегата“ и основното предназначение на писмеността, като „начало на жадния да прогледне“.

            Така той посвещава част от творбите си на глаголицата – голямото изкушение за всеки художник. Чрез нея той влиза в корените на древността, а чрез избора на седемте глаголически букви (на кирилица – А, Л, М, П, Д, В, Т), отправя своето днешно послание: „Помнете, хора, мислете за мир и добро. Проумявайки (това), ще победим.“ Така той ни предлага в месеца на светите братя, славянските първоучители Кирил и Методий да се замислим за силата на Словото и неговото предназначение – докосване до паметта и мъдростта на предците.

            Рисуването за Ангел Гешев, разбирано по-скоро като знак, отколкото като жест, е демонстрирано в тази изложба и чрез избора на материала, чрез неговата уникалност – ръчно изработената непалска, китайска и френска хартия, както и от самия художник. Всеки, който е живял на Изток, остава в плен на хартията с нейните многостранни възможности за обработка, при която – чрез нагъване, изглаждане, наслояване на цветни петна и колажи или използването ѝ в нейната истинска деликатна същност, тя получава различни ефекти. Всичко това, заедно с изключителния усет към детайла, богатата цветова палитра, пластичната текстура представлява оригиналният и запомнящ се стил на Ангел Гешев. Той е не само завладяващ. Като прибавим към него и проникновената интерпретация на писмената памет, натрупана през хилядолетия, любителите на изкуството у нас ще се срещнат с един от най-ярките ни нейни представители, прехвърлил чрез знака, мостове между Изтока и Запада, Севера и Юга, традицията и съвремието. Не случайно той споделя:

            „Самият знак за мен е космическо творение, пълен с мисли, мистика и загадки. Може би затова го напълвам с най-различни скални, керамични рисунки, свастика и символи. За мен той е носител не само на звука, символа и цифровата стойност, за мен той е вселена, дори сам по себе си.“

eatmvZLVRl4_320x260_fit_5f81c552b2