ЧУДНАТА ПОЯВА НА СЛОЖНИТЕ ПРОСТРАНСТВЕНИ ФОРМИ

Автори: Ангел АТАНАСОВ

Изложбата представя част от проект, свързан с моите ориентации в областта на скулптурата.
Този първа част се отнася до композиране на базата на сложни производни пространствени тела, търсене на пластичността като мелодия и ритъм, определена от отношението между повърхнина и равнина.
През годините, много дълбоко впечатление ми е правел света на формите, лишени от разказ и обяснение, силното въздействие на скулптурната форма като звук, като вътрешна хармония, която излъчва пространствена и пластична сила.

P.S. Имам желанието да се положат основите на „лаборатория за скулптура“ с ясен регламент и цел , където ще се прониква в същността на скулптурния изказ чрез правене и споделяне.
                                                                                                                                                              Ангел Атанасов