... ДУМИТЕ СА ДИМ...

Автори: Йохан Йотов

... ДУМИТЕ  СА  ДИМ...

         Думите...особено малкото думи, намерени точно и казани на място, притежават огромна сила.  Е, понякога е трудно, дори невъзможно с думи да изразим цялата палитра от връхлетели ни мисли и емоции. В такива случаи  от устата ни се отронва единствено ...  „нямам думи”.

        Един ден, както  седяхме и си говорихме с мой колега, в ръцете ни изненадващо поднесоха оригинален отпечатък от малък офорт на Рембранд. След кратко опиянение възкликнахме от възторг в един глас... няма да ви казвам с кои две думи защото са твърде нецензурни.

         Незнайно  колко пъти ми се е случвало, стоейки пред оригинални платна на същия този  Рембранд,  на Винсент ван Гог,  на Питер Брьогел – стария, да плача без да знам защо и да нямам не само една дума, но и нито една мисъл в главата си.

        Ние, съвременните художници сме просто  работници в градините на изобразителното изкуство. Някои много работливи, искрени, смирени, някои не съвсем !! Все по - често трябва да си припомняме обаче, излизайки на работа всяка сутрин, че първостепенната ни задача е да не допускаме тези божествени градини да бъдат занемарявани и в тях да избуяват плевели.

        В днешните ускорени технологични времена, когато ежедневно имаме усещането за размиване на всякакви граници и ценности, тази задача става все по – трудна не само за артистите, но и за зрителите, от чиято подкрепа отчаяно се нуждаем.

       

                                                                              Йохан Йотов,   София,  май 2024