„Миграции в студиото на артиста“

Автори: Роберт Баръмов

„Миграции в студиото на артиста“ – така е озаглавен проектът на Роберт Баръмов, осъществен в рамките на програмата „Творчески инициативи 2020“ към Националния фонд за култура. Програма, която в продължение на години има за цел да подпомага артистични проекти в различни сфери на изкуството и културата. През необичайната 2020 година, която отмина, но не и проблемите, които ни остави и ще чертаят бъдещия свят, заплашително по-различен от стереотипа ни, поощряваните проекти не можеха да не носят отпечатъка на преживяното. И то не само защото призванието на изкуството в неговите разновидности е било да се занимава с онтологичния въпрос за живота. И не само защото се е опитвало да даде отговор на този вечен въпрос чрез дематериализиране на материалния свят, чрез откъсване от злободневното, търсейки образност в заплетения лабиринт на метафоричното, както това прави Роберт Баръмов с настоящата изложба, представена в Галерия „Контраст“. Тя дава възможност да надникнем в неговата лаборатория-ателие и да се опитаме да разберем какво се случва в него именно в тази травматична за всички година. Разглеждайки проекта, изпълнен в разноформатни рисунки, графики и живопис, лично на мен ми се струва, че паузата, която се отвори след стопиране на нашия бяг, ни вкара в матрицата на страха, парализирал обществото. Общество, което започва да свиква с тревожната днешна съдба, резултат от прозрението за ерозиране, разпадане на доскорошния модел за щастие. И не само това. Разпадане на понятието за свободата и оголването на един не по-малко важен за съществуването ни въпрос, а именно – може ли човек, който е непрекъснато наблюдаван днес да се чувства свободен? Дори и да се затвори в собствената си Кутия, усещането за намеса в личното пространство – в дома, на работното място, в ателието не го напуска.

Ателието – тази „светая светих“ на художника – може ли да остане изолирано от обществото?

            Тази своеобразна творческа Клетка на Роберт Баръмов е изпълнена с множество микросветове, плод на неговата богата фантазност, напомняща арт продуктите в стил фентъзи, в които съвременният човек търси отново тайнственото, мистичното, необяснимото, бягайки от прекомерно обяснения, разголен и показен днешен свят.

            Тази негова Кутия е изпълнена, както споменава художникът, с инсекти, акари и бактерии, с които той води битката. При пълновластието на художника в ателието, при тази пауза, стопирала времето, при този шанс за всеки творец, каква визия за съществуването ни предлага Роберт Баръмов?

Изложбата е една част от пъзела, какво се случва по време на пандемията с хората на изкуството. От това, което предлага в този арт-проект на преден план се налагат въпросите, които вълнуват художника – ще бъде ли бъдещият свят едно по-удобно място за обитаване? Как ще излезем от матрицата на страха? Като останем в собствената си самотна Кутия – своеобразна лудница, която не те напуска и по време на сън? От кого зависят отговорите на тези въпроси при явното обедняване на формите на гражданска дискусия? Дали ще трябва да ги търсим в неизбежния прогрес, от който обаче на моменти изплуват бъдещите роботи-чудовища? Ще има ли в този нов свят място за личния избор? Къде се загуби „свободната воля“ и ролята на персоналната ни активност за промени на външното пространство, за налагане на по-добри правила в социалната сфера и останалите в живота? И въобще, изгубихме ли интереса към този тип проблеми?!

            Виртуозен рисуващ, с богата метафорична образност, фантазност и експресивна осмисленост на вълнуващите го проблеми, Роберт Баръмов предлага своя личен прочит на времето и проблемите, с които почитателите на изкуството ще се срещнат в Галерия „Контраст“. И като опитен професионалист, наясно с вакуума в духовната и социалната сфера, Роберт Баръмов предлага своите отговори в стил фентъзи, с елементи на гротеска, не затваряйки възможните алтернативи. Така той въвлича зрителите да поемат своята отговорност, търсейки взаимно пътеки за излизане от Кутията на страха. В този случай на помощ идва изкуството, което винаги е оцелявало след изпитанията, както и човекът. Може би някои от нас ще стигнат също до този отговор?!...

                                                                                                            Аксиния Джурова