„Памет в рамка“

Автори: Ангел Гешев

По време на кризи, обреченост и тъга, художниците са се спасявали чрез творческата си фантазия. С нея, освен че бягат или по-скоро преодоляват реалността, но и ни напомнят, че животът не е само настоящето. Погледнат назад във времето, в него са се редували периоди на пандемии и тяхното преодоляване и опитът в тази насока не е за пренебрегване.

            С изложбата в Галерия „Контраст“ Ангел Гешев се опитва отново чрез буквените знаци, станали лайтмотив в неговото изкуство, да ни измъкне от бедата, която ни сполетя. Този път обаче, тези знаци, останали като видения по скалите, откриващи се само за тези, които имат очи и усет за тях, са вкарани в старинни рамки, табли от кревати, останки от бита на нашите баби и дядовци. С определен афинитет към мистерията на буквения знак, считайки го като градивен елемент на Битието, с една дума, като част от проглеждането на света, Ангел Гешев не само му вдъхва нов живот, наслоявайки различни културни пластове, но ги затваря в ограниченото пространство на рамката и това не е случайно.

            Мечтата на Ангел Гешев още от студентските години да улови дъха на времето чрез литографския отпечатък, е пред нас в Галерия „Контраст“. И както скалните рисунки са универсалната писменост на човечеството от най-древни времена, така художникът е дал своя отговор за дъха на времето, напластявайки културни пластове с различни писмени знаци и исторически епизоди, чрез характерната за него живописна текстура, вдъхвайки им нов живот, изпълнен с послания.

            Паметта винаги ни застига – казва художникът – проблемът е за какво ще я извикаме и ще чуем ли отговора ѝ на нашите въпроси…

                                                                        Аксиния Джурова