Това е моето Дърво, цикъл "Екосънища"

Автор Онник Каранфилян
Категория Графика
Идент. номер 1482
Размер 75 х 55 см
Материали офорт, скенер, компютър
Цена 1400 лв.
Кратко описание 1995,2019-второ издание, с променена изцяло дигитална част на графиката, Награда на "Интерарт" на 2-то триенале на графиката, София

Заявка

Произведения от автора