,,Детски спомен I”

Автор Стоян Чуканов
Категория Графика
Идент. номер 1544
Размер 64 х 50 см
Материали офорт, акватинта, литография
Цена 800 лв.

Заявка