Портрет на едно момче (YOUNG MAN – LOST)

Автор Онник Каранфилян
Категория Графика
Идент. номер 1573
Размер
Материали суха игла, ръчно колориране
Цена 450 лв.
Кратко описание цикъл "Изгубени" 2016

Заявка

Произведения от автора