Altar I

Автор Онник Каранфилян
Категория Графика
Идент. номер 1577
Размер 70 x 100 см
Материали офорт, акватинта, литография
Цена 0 лв.
Кратко описание 2018