Цикъл Сънят – Нощта си отива

Автор Димо Колибаров
Категория Графика
Идент. номер 1963
Размер 13 х 60 см
Материали литография, хартия
Цена 700 лв.
Кратко описание 1999

Заявка