Голямото Синьо - Чист 1 / Le Grand Bleu- Pure 1

Автор Валентин Бакърджиев
Категория древнa занаятчийски техники на ниво изящно изкуство
Идент. номер 2086
Размер 110 x 110 cm
Материали индиго, мастило, хартия в/у дъска
Цена 3000 лв.
Кратко описание 2020

Заявка