Сонетите на Шекспир

Автор Любен Диманов
Категория Графика
Идент. номер 2099
Размер 23 х 15 см
Материали Суха игла, хартия
Цена 650 лв.
Кратко описание 1/ 12, Подпис и дата долу дясно 1970

Заявка