Contrast Gallery Kids’ Art School

 

 

            Рисуването е онази магия, която завладява почти всяко дете и от която магия не трябва да бъде лишено. Рисуването дава на децата нов поглед, провокира ги да развият своето въображение, креативност, отношение към заобикалящия ги свят.Чрез рисунката детето може да разкаже всичко най-важно от живота си - неговите страхове, мечти, истории.

Структура

            ContrastGallery Kids’ Art School е една модерна образователна арт платформа, създадена за деца в начална възраст от 4 до 12 години. Ние предлагаме благоприятна творческа среда със слънчево и елитно арт-пространство, което да предразположи всяко дете и да го накара да се потопи в света на изкуството. Да твориш и рисуваш в автентична, действаща и доказала се в културните среди столична галерия е едно вълнуващо и вдъхновяващо преживяване за малките творци. Всеки урок е насочен към цялостното развитие на децата и цели да формира мотивация за учене, да култивира ценности, да стимулира творческото мислене и да изяви и изгради умения за работа в екип.
Организираме целия курс и всеки един урок като произведение на изкуството - вдъхновено, красиво и в артистична атмосфера в салона на Галерия Контраст.
Децата не само ще изучават стилове и техники на рисуване на най-утвърдените художници на съвременното българско изкуство, но и ще бъдат заобиколени от техните картини. С много от авторите е възможно да се срещнат и поговорят лично в галерията. Всеки месец децата ще се запознават с експонатите от нова изложба в Галерия Контраст, и ще бъдат обсъждани.

Цели

 • запознаване и овладяване на творческия процес чрез средствата на изобразителното изкуство;
 • разкриване и обогатяване качествата на всяко дете;
 • придобиване и утвърждаване на умения за работа в група и реализиране на позитивите от груповото творчество;
 • работа в посока, всяко дете да се освободи и да постигне все повече и повече, да започне да вярва по-силно в себе си, да започне да общува без ограничения, да развие усет за красивото, защото изкуството трябва да изобразява красотата - рисуваме света такъв, какъвто смятаме, че трябва да бъде.
 • превръщане на изкуството в достъпно и лесноразбираемо

      Нашата цел е да запознаем малките художници с основни-водещи техники и материали в изобраителното изкуство и да ги научим да боравят с тях. Само така те сами ще открият кой стил и похват ги изразява най-добре и ще придобият нови художествени познания. Всеки урок ще дава възможност на децата да работят с различни изразни средства, в зависимост от творческата задача поставяна от преподавателя.

 

Индивидуален подход

 

            Contrast Gallery Kids’ Art School ще даде възможност на децата да се запознаят с историята на изкуството и да рисуват, повлияни от световни, български и съвременни художници. Ние подхождаме към всяко дете като към пълноправен партньор, който носи голям потенциал. Нашата главна задача е обучението от относително външен процес за опознаване на техники и получаване на нова информация, да премине в процес на пробуждане на по-дълбоки творчески възможности.

Всяко дете притежава таланти. Работата на педагога в курса по рисуване за деца е да вдъхновява, да подкрепя и да създава пространство, в което да се проявят креативността и способностите за комуникация. Важно нещо, на което се обръща внимание, когато детето е на уроци по рисуване е неговото въображение.

Предучилищната възраст е най сензитивния период за естетическо възпитание, за развитие на въображението и емоциите. Всичко това влияе за изграждането на психическите основи на творчеството.

 

 

Какви умения дава на детето работата с изобразително изкуство:

 • развитие на въображението и естетическото чувство;
 • умения за балансиране и композиране на рисувателното пространство;
 • съобразяване пропорциите и съотношенията при построяване на форма;
 • първи умения за наблюдение, визуализация и работа с триизмерен образ;
 • опознаване качествата на цветовете и прилагането им в рисуването и в живота;
 • развитие на образно мислене;
 • формиране на собствен начин за творческо себеизразяване.

            ContrastGallery Kids’ Art School планира, в края на курса малките творци да представят своя групова изложба, с което целим да им дадем самочувствие и самоувереност на истински творци.

Материали и средства

Ние работим с професионални и качествени материали, като:

Цветни моливи, акварел. темпера, акрилни бои, сух пастел, пластелин, флумастери,въглен и  графични материали.

 

 

Заниманията стартират през април 2019 и ще се провеждат от 11:00 до 14:00 часа:

ВСЯКА СЪБОТА и НЕДЕЛЯ

 

Цената на курса е 150 лв.*

Цената на индивидуално посещение 40 лв. на час

 

В делничен дни

от 17:00 до 19:00 часа

от 11:00 до 14:00 часа

Цената на индивидуално посещение 30 лв. на час

 

Плащането се извършва на място в Галерията или по банков път.

*Курсът включва 4 занятия. Материалите за арт класовете са включени в цената.