„Моменти“

authors: Красимира Дренска - Вирц

Живеещата в Швейцария художничка Красимира Дренска – Вирц подрежда своята поредна изложба на родна земя в Галерия Контраст. Да припомним, че големите й изложби в СГХГ през 2013 и в НХГ през 2016 показаха нейното творчество в областта на графичните изкуства и авторската книга. В отличие от тогава, сега Красимира Дренска представя работата си с акварела от последните няколко години до днес. В салона на Галерия Контраст е подредила прецизна селекция от големи серии цветни композиции и черно-бели рисунки – 36 на брой, които продължават присъщите й търсения по посока на интелектуалната игра с предизвикателствата на пластичното пространство и неговите елементи. Абстрактните композиции в тази изложба са естествен резултат от живата реакция на художничката към окръжаващото ни. Зад сложно решените форми върху белия лист винаги стои конкретно преживяване, подтикнало към размисъл, към артистичен жест, стремящ се да проникне отвъд структурата на даден обект. Много от тези рисунки могат да се възприемат именно като опит за дисекция на видимостта. Красимира Дренска казва : „Цветовото пространство е подвластно само на собствените си, специфични закони, но те самите са подобни на онези, които наблюдаваме в света на растителността или в този на живите същества: растеж, сила, отмиране – тоест динамика. Когато художникът сполучи да даде видима форма на тази динамика и светлината започне да струи от картината, творбата се превръща в материално присъствие. Става и съд, метафорично съдържащ всичките тези негови изживени моменти“.