На следващата сутрин

authors: Стефан Георгиев Петрунов

Изкуството на  Стефан Петрунов не предлага лесно четивни послания. Живописта му е характерна със сложност на смислите, многокомпонентност на елементите и обектите, артистичен еклектизъм, предполагащи постмодерен подход . Той експериментира и изследва живописната материя  преминавайки или докосвайки се до чист реализъм, абстракция, експресионизъм, поп арт, кубизъм, за да постигне свой собствен художествен език. В практиката си, Стефан Петрунов се посвещава на това да предостави ново визуално изживяване на зрителя.

Човекът е основен обект в неговото изкуство. Авторът отразява различни състояния и възможни превъплъщения на човека (от обожествяването до профанизирането на Аз-а).  Вълнува се от рефлексията на индивида в културните пластове на времето и въображаемите трансформации и търсения на личността в собственото й съзнание.   Изследва границите в метаморфозите на човешкия образ в изкуството през вековете и ги пренася в съвремието. Стефан Петрунов поляризира темата красиво – грозно, хуманизъм и антихуманизъм...

Изложбата „На следващата сутрин” обединява две серии живописни творби на Стефан Петрунов, в по-голямата си част нови и непоказвани платна и няколко колажа. Едната серия  е свързана с неосъществените мечти по райската, непостижима земя – Аркадия. Идиличен топос, изпълнен с нимфи и богове, вечна любов и хармония. Екзотична природа. Сериозността иронично е нарушена от цветни надписи, даващи насока на зрителя. Забавлява ни и ситуирането на някои от образите. Атлетичният Зевс гръмовержец е представен в джунглата , люлеещ се на лиана, подобно на Тарзан. Деметра, богинята на плодородието е изобразена реалистично, като пищна дама с интересни атрибути – корона, драперия и надпис, напомнящ рекламните надписи, експлоатирани от попарта - контрапункт на античния идеал за красота...Абсолютната любов, възможна дори между божество и смъртен символизират Ерос и Психе. Работите в тази серия са артистични интерпретации на старогръцката митология, вдъхновени от въображаеми спомени за носталгични и мечтани места и образи.

Втората серия изображения включва артефакти от африканско изкуство, съчетани с анатомични части и геометрични фигури. Авторът използва силата на изразителността на африканските маски и статуетки за изследването на емоционални и психологически области. Изображенията напомнят сюрреалистични видения с пост апокалиптичен характер. Създания от бъдещето. В тях естетическото престава да бъде водещо, превръща в среда за философски и интелектуален дискурс. Повежда зрителя през времето и пространството. В днешния глобален свят на объркани ценности и загубени такива, в търсене на себе си, личността се припознава в различни идентичности, съзнанието често се изражда и забравя за божествения си произход. Това отразяват и митичните създания, изобразени от Стефан Петрунов. Докъде ще ни доведе търсенето на нови светове? Ще  изместят ли човека развитието на технологията, изкуственият интелект, загубата на връзка с природата? Човешката воля и самооценка се трансформират в алчност и жажда за власт, които  погубват....Подобни, а и други въпроси поставят творбите на Стефан Петрунов. На някои от тях трябва да си отговорим сами....Материята в неговите творби е само илюзия.

                                                                                                Ани Венкова