Опозиция на сивото

authors: Мария Маслeва

Опозиция на сивото е цикъл абстрактни картини, създаден в периода 2023 - 2024 година. Мария Маслева умело се противопоставя на сивото ежедневие, като застава в опозиция на посредственото и безизразното. Този своеобразен бунт срещу еднообразието е силно изразен в нейното абстрактно изкуство, с помощта на колорита и умелото използване на цвета - като бинарна опозиция на сивото. В картините на художничката се усеща творческото търсене за модерното и позитивното.