"Лодки на Кея" от изложбата "Общуване със съкралното"

Author Лика Янко
Category Текстил
Id number 1385
dimensions 200 х 70 см
materials коприна
price 60 BGN

Inquire price