"Черно слънце" от изложбата "Общуване със сакралното"

Author Лика Янко
Category Текстил
Id number 1386
dimensions 207 х 70 см
materials коприна
price 60 BGN

attached photos

Inquire price