Това е моето Дърво, цикъл "Екосънища"

Author Онник Каранфилян
Category Graphics
Id number 1482
dimensions 75 х 55 см
materials офорт, скенер, компютър
price 1400 BGN
short description 1995,2019-второ издание, с променена изцяло дигитална част на графиката, Награда на "Интерарт" на 2-то триенале на графиката, София

Inquire price